Avocați pentru natură!

Trebuie activate cookie-urile în browserul Dvs.

Este prima oară când accesaţi această pagină?

*Vă mulţumim pentru vizitarea paginei noastre de internet. Noi tratăm cu seriozitate protecţia datelor dumneavoastră personale şi ne străduim să vă asigurăm dreptul de a decide asupra modului în care sunt folosite informaţiile pe care ni le comunicaţi. Baza legală o constituie  Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Datele personale introduse voluntar de dumneavoastră sunt prelucrate pentru menținerea relațiilor cu dumneavoastră, în scopuri de promovare proprii şi pentru derularea proiectului „Avocați pentru natură”. Datele necesare sunt transmise mai departe către ARC România și LIDL România. Nu vom vinde însă datele dumneavoastră către terţi şi nici nu le vom valorifica în alte scopuri.